Δίκαιο ΜΜΕ

 

· Διαδικασίες ίδρυσης και αδειοδότησης ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων.

· Υποβολή φακέλου- απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές ως προς την χορήγηση άδειας λειτουργίας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

· Εκπροσώπηση ενώπιον του ΕΣΡ, ΕΕΤΤ.

· Προληπτικός έλεγχος περιεχομένου εκπομπών προς συμμόρφωση με την ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

· Εκπροσώπηση σε μηνύσεις δυσφήμησης και σε αγωγές προσβολής προσωπικότητας.