Κατοχύρωση Σημάτων

 

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σχετικά με:

· Την κατάθεση, κατοχύρωση και ανανέωση σημάτων.

· Την δικαστική προστασία σημάτων ή domain names από αντιγραφή/απομίμηση ανταγωνιστών.

· Την κατάρτιση συμβάσεων άδειας χρήσης δικαιωμάτων και μεταβίβασης δικαιωμάτων.

· Την προστασία από παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σε σχέση με σήματα