Μεταφράσεις- Επικυρώσεις

 

 

· Μεταφράσεις-επικυρώσεις πτυχίων, πιστοποιητικών

· Μεταφράσεις –επικυρώσεις εγγράφων δημοσίων υπηρεσιών, φορέων

· Μεταφράσεις νομικών εγγράφων


· Μεταφράσεις-επικυρώσεις πανεπιστημιακών και άλλων ιδρυμάτων

Από και προς ελληνικά, αγγλικά.