Δίκαιο Διαδικτύου

 

 

 

 

· Προστασία ονόματος χώρου (domain names) από προσβολές τρίτων

· Εκπροσώπηση σε φορείς δικαστικούς αλλά και ενδιάμεσους (π.χ. ΕΕΤΤ, Συνήγορος του Πολίτη) σε περίπτωση απόρριψης υποβληθέντος ονόματος χώρου

· Σύνταξη όρων χρήσεως για ιστοσελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα

· Προστασία προσωπικών δεδομένων

· Προστασία πνευματικών δημιουργημάτων στο διαδίκτυο